Praktik

  •  

 

Beskæftigelsen i Samstyrken, tager kontakt til de virksomheder, som kan matche borgernes ønsker i forhold til en praktik. Hvis praktikstedet ønsker det, oplærer beskæftigelsens peronale borgeren i de forskellig funktioner på praktikstedet. Ved start af prktik udarbejdes der en kontrakt imellem praktikstedet og beskæftigelsen.

Beskæftigelsen tager løbende kontakt til praktikstedet for at følge op på borgerens praktik. Beskæftigelsen betaler transporten og borgeren får løn i praktikforløbet. Praktikstedet er ansvarlig for at borgeren er forsikret i praktikken.

Irene om sin praktikplads i Ella´s Coffee shop

Jeg er i praktik i Ella´s Coffee shop hver fredag fra kl. 10 - 11:30.
Før var jeg i praktik i Kvickly, hvor jeg satte varer på hylder. Efter nogle år der, ville jeg gerne prøve noget nyt. Ella´s Coffee Shop var lige åbnet, og når jeg kom forbi og kiggede ind af vinduerne, synes jeg det så rigtig interessant ud. Jeg snakkede med min kontaktperson Susanne om hun kunne hjælpe med at skaffe en praktikplads hos Ella´s Coffee Shop. Hun snakkede med ejeren, Sisse, som var meget åben for at tage mig i praktik. Jeg er rigtig glad for at være der og har nu vænnet mig til de nye opgaver. Sisse har været rigtig god til at vise mig hvordan jeg skulle gøre. Nu bager jeg boller og kage og laver alt slags kaffe. Jeg serverer også for kunderne og rydder af bordene. Det er nemt for mig at snakke med kunderne og betjene dem, for det har jeg lært i Samstyrkens butik i Kræmmergade 10, hvor jeg er de andre dage i løbet af ugen.
Sisse fra Ella´s Coffee Shop er rigtig sød og det er rigtig dejligt at have en praktikplads i Kræmmergade, hvor jeg er blevet vant til at være på arbejde. Det eneste der stadig kan være lidt svært, er når der kommer tyske kunder. Jeg er bedst til engelsk, men jeg vil gerne lære nogle tyske ord, så det skal jeg til at øve mig i.