Støttecenteret i Oksbøl

  •  


Støttecenteret i Oksbøl er et center, som ligger i forbindelse med botilbudet Kirkegade 60.

Centeret er knyttet til 10 lejligheder

Stedet danner rammen for borgere, som er tilknyttet hjemmevejlederteamet og giver mulighed for at få støtte og vejledning samt giver mulighed for aktiviteter og socialt samvær.

Vi har fokus på sundhed og bevægelse. Der kan læses mere om vores forskellige tilbud i støttecenterets avis, som udkommer 2 gange om året.

Der visiteres til støttecenteret af varde kommunes visitationsudvalg efter servicelovens § 85.


Banner Groen 99X32

AFDELINGSLEDER

Charlotte Lyst
Afdeling Oksbøl

tlf. 7994 8560
chly@varde.dk